Disclaimer

Denna internetsida är producerad för Sverige och den svenska marknaden. Resultaten på denna sida garanterar inte att andra användare får samma resultat och är inte på något sätt representativt för de resultat någon annan person kan uppnå.

Dessa resultat representerar resultatet av ett seriöst receptanvändande och en förändring av individens livsstil. Avgörande för en persons framgång är hans/hennes förmåga att bruka informationen på ett korrekt sätt och att följa vårt uppföljningssystem.

Detta program är i informations och utbildningssyfte och är inte avsedd som medicinsk eller professionell rådgivning. Samtala alltid med din läkare innan du utför större förändringar i dina matvanor och dina näringsprogram. Användningen av kost- och näringsprogram för att kontrollera metaboliska störningar eller sjukdomar är väldigt komplicerad vetenskap och är inte syftet med detta program. Syftet med detta program är att hjälpa icke sjuka människor att uppnå deras kosmetiska fitnessmål genom att utbilda dem via lämpliga riktlinjer för näringsintag och träning.

Detta program gör inga hälsomässiga anspråk. Detta program kommer inte att hjälpa till att hela, bota eller motverka några sjukdomar eller andra medicinska tillstånd.
Författaren är ingen läkare eller registrerad dietist. Författaren är fitness- och näringskonsult.
Din näringsplan kommer inte att enbart vara effektiv utan komplettering av ett lämpligt motionsprogram.


Om du inte är van vid träning kontakta alltid din läkare innan du påbörjar ett nytt träningsprogram. För att kunna delta i detta program måste du vara 18 år och myndig i enlighet med svensk lag.